Artykuły

Kamienie w ogrodach i ich wpływ na kondycję roślin

Od kilku lat obserwuję proces degradacji i wpływu kamiennej ściółki na zdrowotność drzew i krzewów w ogrodach moich klientów. Zamierają drzewa o płytkim systemie korzeniowym brzozy,buki,klony,wierzby,wiśnie osobliwe, świerki. Dlaczego tak się dzieje? Wiadomo nie od dziś że do wzrostu i

Cięcie zimowe drzew liściastych i ich przygotowanie do zabiegów chirurgii na pniach

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę zawartość.

Chemjet mikroiniekcja do roślin nowe wyzwania

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę zawartość.

Mikroiniekcja metodą Chemjet

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę zawartość.

Lanca doglebowa – historia i zastosowanie

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę zawartość.