Współpraca

Działalność naszej firmy z każdym rokiem się rozszerza. W związku z tym, poszukujemy osób gotowych nawiązać z nami współpracę.Jesteśmy gotowi nawiązać współpracę z każdą osobą i firmą zlokalizowaną w odległości co najmniej 80km od Częstochowy, gdzie mieści się nasza siedziba. Obszar ten w przybliżeniu stanowi główne pole naszego działania.

Nasze wymagania to przede wszystkim wykształcenie bądź doświadczenie w branży ogrodniczej, gotowość do intensywnej pracy w szczycie sezonu.

W zamian za coroczną opłatę licencyjną, licencjobiorca otrzyma szereg świadczeń: możliwość korzystania z wizerunku firmy Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba, zlecenia ochrony roślin u klientów firmy na ustalonym obszarze i, co najważniejsze, merytoryczne wsparcie najlepszego praktyka ochrony roślin w Polsce. Nasza firma będzie na bieżąco informować licencjobiorcę o pojawiających się zagrożeniach ze strony szkodników i chorób roślin, a także najlepszych sposobów walki z nimi.

Jeśli znasz się ogrodnictwie, chcesz dobrze zarabiać, a do tego mieć pół roku wakacji, skontaktuj się z nami e-mailem lub przez formularz kontaktowy.